Celý název Velké výzkumné infrastruktury (VVI): ACTRIS – účast České republiky

Akronym VVI: ACTRIS-CZ

Kód VVI: LM2018122

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Příjemce a koordinátor projektu: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Další účastníci VVI:

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (ÚCHP)

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ)

Masarykova univerzita (MU)

Hlavní řešitel VVI: 

RNDr. Milan Váňa, Ph.D.

VVI ACTRIS-CZ je zahrnuta do národní cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur od roku 2015.

 

VVI ACTRIS-CZ tvoří český národní uzel evropské VI ACTRIS (www.actris.eu), která je od roku 2016 součástí cestovní mapy Strategického fóra evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

Aktuality
Kampaň pasivní odběr rtuti
Dne 1.10.2019 byla spuštěna pilostní kampaň pasivního měření rtuti v rámci sítě Global Atmospheric Passive Sampling (GAPS). První č...
04.10.2019
Druhá část kampaně měření toků látek z půdy
Kampaň měření toků látek z půdy Dne 9. srpna byla ukončena dvou týdenní kampaň měření toků látek z půdy. Tato kampaň proběhla v ...
14.08.2019

Spolupracujeme