Aktuality

Kampaň pasivní odběr rtuti

Dne 1.10.2019 byla spuštěna pilostní kampaň pasivního měření rtuti v rámci sítě Global Atmospheric Passive Sampling (GAPS). První část kampaně je plánovaná na období říjen až prosinec 2019.

DSCN4086_komp

 

Druhá část kampaně měření toků látek z půdy

Kampaň měření toků látek z půdy

Dne 9. srpna byla ukončena dvou týdenní kampaň měření toků látek z půdy. Tato kampaň proběhla v rámci projektu GAČR pod vedením profesora Gerharda Lammela.

campaign1campaign2campaign3

Třetí jednání SAB

V rámci účasti na konferenci OVZDUŠÍ 2019 se konalo již třetí jednání pracovníků projektu ACTRIS-CZ a členů Vědecké a poradní rady (SAB - Scientific and advisory board). Členové SAB se účastnili konference, kde byl věnován specoální blok výstupům z projektu ACTRIS-CZ, dále se zůčastnili exkurze do prostor centra RECETOX MU.

 

 

Účast na Dni otevřených dveří

V Den otevřených dveří navšívilo naší infrastrukturu 160 zájemců o podrobný výklad aktivit pracovníků observatoře a Výzkumné infrastruktury.

Den otevřených dveří

23.března se koná Den otevřených dveří na VI ACTRIS-CZ. Prohlídka  Národní atmosférické observatoře Košetice proběhne od 9:00 do 14:00, přibližně v hodinových intervalech (v závislosti na počtu zájemců). První prohlídka začíná v 9:00, poslední pravděpodobně ve 13:00. Součástí exkurze je 7 zastávek zahrnujících informace o: historii observatoře, profesionálních meteorologických měření, měření kvality srážek, měření perzistentních organických látek, monitorování kvality ovzduší, měření skleníkových plynů na atmosférickém stožáru a specializovaná měření atmosférických aerosolů. Prohlídka trvá 1-2 hodiny. 

pozvanka DOD_2019DOD_planek

 

 

 

Návštěva Cheif Sciantist WMO Pavla Kabáta

 

Dne 1.12.2018 naši výzkumnou infrastrukturu navštívil ředitel pro výzkum WMO Pavel Kabat. 

DSCN3427

II. SAB -ACTRIS-CZ a novinky na VI

Ve dnech 17.–21. září 2018 proběhne jednání k projektu ACTRIS PPP. Někteří ze zahraničních účastníků, jsou také členové našeho Scientific and advisory board (SAB) a proto jsme se při této příležitosti rozhodli uspořádat druhé setkání SAB. Toto setkání proběhne 20. září v Praze s cílem představit vědecké komisi výstupy, které jsme v rámci projektu učinili za rok 2017. Dále by jsme rádi představili kroky vedoucí k modernizaci infrastruktury, na kterých intenzivně pracujeme. Příkladem je instalace druhého technologického kontejneru na stožáru ve výšce 230 m. Instalace vzorkovací tratě pro vzorkování aerosolových částic  po celé délce stořáru - tedy 250 m,  a její testování pro ověření správnosti odběru.
Koncem jara byl nainstalován nový vzorkovač pro odběr vzorků určených na analýzu obsahu  Levoglukosanu. Pořízeny byly nejmodernější čítače aerosolových částic.
V uplynulém období bylo vyhodnoceno několik měření, jejichž výsledky budou prezentovány v následujícícm týdnu na Mezinárodní Aerosolové konferenci (IAC2018) a na chystané konferenci České aerosolové společnosti (ČAS).

DSCN3312
 

 

30 let NAO Košetice

Ve dnech 27. a 28. 6 2018 proběhl odborný seminář k výročí založení Observatoře Košetice. Seminář měl 40 účastníků například z řad specialistů na monitorování atmosféry, místní samosprávy a spolupracujích organizací.

Den otevřených dveří na VI ACTRIS-CZ

Dne 24. března se koná den otevřených dveří v prostorách Národní atmosférické observatoře Košetice.

 

VI ACTRIS-CZ

9.1. 2018 Kolektiv pracovníků VI ACTRIS-CZ intenzivně pracuje na přípravě nových měření, která budou instalována v letošním roce

SAB – ACTRIS-CZ

 

Zasedání SAB – ACTRIS-CZ Scientific and Advisory Board meeting

20.-22.11. 2017 proběhne v prostorách Národní atmosférické observatoře Košetice první zasedání Vědecké a hodnotící rady Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Na programu jednání je zejména představení infrastruktury a současných vědecko-výzkumných témat. SAB se účastní zástupci všech partnerských organizací, členové rady a další odborní pracovníci.

 

Spolupracujeme