Homepage - bloky

Celý název Velké výzkumné infrastruktury (VVI): ACTRIS – účast České republiky

Akronym VVI: ACTRIS-CZ

Kód VVI: LM2018122

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Příjemce a koordinátor projektu: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Další účastníci VVI:

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (ÚCHP)

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ)

Masarykova univerzita (MU)

Hlavní řešitel VVI: 

RNDr. Milan Váňa, Ph.D.

VVI ACTRIS-CZ je zahrnuta do národní cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur od roku 2015.

 

VVI ACTRIS-CZ tvoří český národní uzel evropské VI ACTRIS (www.actris.eu), která je od roku 2016 součástí cestovní mapy Strategického fóra evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

Spolupracujeme