Homepage - bloky

ACTRIS-CZ:

 • Infrastrukturu tvoří konsorcium čtyř silných výzkumných partnerů
 • Utváří národní uzel k evropské výzkumné infrastruktuře ACTRIS
 • Soustředí se na výzkum vzniku, transformaci a vliv atmosférických aerosolů na klimatické jevy a znečištění ovzduší
 • Disponuje výsledky a datovou základnou díky dlouhodobému monitoringu kvality ovzduší a meteorologických parametrů
 • Reprezentuje pozaďovou úroveň znečištění ve střední Evropě

Jedinečnost:

 • Unikátní, dlouhodobá a vysoce časově rozlišená data chemický  a fyzikálních vlastností aerosolů
 • 250 m vysoký stožár určen pouze pro vědecké účely (v rámci ČR)
 • Nejkontinentálněji lokalizovaná stanice v síti ACTRIS
 • Jediná stanice na světě, kde se prolínají dvě největší sítě pasivního měření MONET a GAPS
 • Propojení aktivit  ACTRIS a ICOS na jedné infrastruktuře

Měření a výzkum:

 • Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší
 • Atmosférické aerosoly
 • Emergentní organické polutanty
 • Skleníkové plyny
 • Globální změna klimatu
 • Meteorologická měření

Partneři projektu