O nás

 

Výzkumná infrastruktura (VI) ACTRIS-CZ se zaměřuje na problematiku regionální úrovně kvality ovzduší ČR a v širší perspektivě i ve střední Evropě. Tvoří ji Národní atmosférická observatoř Košetice společně s přístrojovým vybavením a příslušenstvím dalších výzkumných institucí realizujících zde své výzkumné a monitorovací aktivity.

Příjemcem podpory a koordinátorem  projektu je Český hydrometeorologický ústav.

VI ACTRIS-CZ tvoří následující subjekty:

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (ÚCHP) 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (ÚVGZ) 

Masarykova univerzita - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

 

VI ACTRIS-CZ poskytuje odborné výstupy na poli atmosférických věd, zejména pak směrem k monitoringu a výzkumu atmosférických aerosolů, reaktivních plynů a meteorologických parametrů.

Soubor měření VI zahrnuje následující aktivity:

  • Dlouhodobé sledování kvality ovzduší v rámci síťě ČHMÚ
  • Měření těkavých organických látek, oxidů dusíku a elementárního a organického uhlíku
  • Monitoring nově sledovaných organických látek, které jsou analyzovány ve volném ovzduší, atmosférické depozici, povrchové vodě, sedimentu, půdě, mechu a lišejníku
  • Automatická měření fyzikálních a chemických vlastností aerosolových částic v ovzduší (například rozdělení velikosti částic, a jejich početní koncentrace, sledování schopnosti částic vázat atmosférickou vodu a jejich tepelné stability, optických vlastností aerosolů)
  • Kontinuální měření koncentrací skleníkových plynů a vybraných znečišťujících látek
  • Měření meteorologických parametrů jak při zemi tak ve vertikálním profilu

Spolupracujeme