Publications

Articles:

BRINGMARK, L.,  et al. Trace Metal Budgets for forested catchments in Europe -Pb, Cd, Hg, Cu, Zn. Water Air Soil Pollut (2013) 224: 1502. 

CAVALLI, F., et al. ​A European aerosol phenomenology-4: Harmonized concentrations of carbonaceous aerosol at 10 regional background sites across Europe. Atmospheric Environment, 2016, 144: 133-145.

HOERGER, Corrine C., et al. ACTRIS non-methane hydrocarbon intercomparison experiment in Europe to support WMO GAW and EMEP observation networks. Atmospheric Measurement Techniques, 2015, 8.7: 2715.

HOLMBERG, M., et al. Relationship between critical load exceedances and empirical impact indicators at Integrated Monitoring sites across Europe. Ecological indicators, 2013, 24: 256-265.

HOLT, Eva, et al. Using long-term air monitoring of semi-volatile organic compounds to evaluate the uncertainty in polyurethane-disk passive sampler-derived air concentrations. Environmental pollution, 2017, 220: 1100-1111.

MBENGUE, S. et al.2018. Four years of highly time resolved measurements of elemental and organic carbon at a rural background site in Central Europe. Atmospheric Environment182, 335-346

PANDOLFI M., et al. , 2018. A European aerosol phenomenology–6: scattering properties of atmospheric aerosol particles from 28 ACTRIS sites. Atmospheric  Chemistry and Physics18(11), 7877-7911.

POKORNA P.,  et al., 2018. Comparison of PM2.5 Chemical Composition and Sources at a Rural Background Site in Central Europe between 1993/1994/1995 and 2009/2010: Effect of Legislative Regulations and Economic Transformation on the Air Quality. (Eng) Environ. Pollut. 241, 841-851.

KALINA, Jiří, et al.2017. Passive air samplers as a tool for assessing long-term trends in atmospheric concentrations of semivolatile organic compounds. Environmental science & technology, 2017, 51.12: 7047-7054.

KALINA, J. et al., 2018. Characterizing Spatial Diversity of Passive Sampling Sites for Measuring Levels and Trends of Semivolatile Organic Chemicals. Environmental science & technology52(18), 10599-10608.

SCHWARZ, Jaroslav, et al. PM2.5 chemical composition at a rural background site in Central Europe, including correlation and air mass back trajectory analysis. Atmospheric Research, 2016, 176: 108-120

SHAHPOURY, P., et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, and chlorinated pesticides in background air in central Europe–investigating parameters affecting wet scavenging of polycyclic aromatic hydrocarbons. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, 15.4: 1795-1805.

VUORENMAA, Jussi, et al.  Long-term sulphate and inorganic nitrogen mass balance budgets in European ICP Integrated Monitoring catchments (1990–2012). Ecological Indicators, 2017, 76: 15-29.

VUORENMAA, Jussi, et al. 2018. Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. Science of The Total Environment625, 1129-1145

ZIKOVA, Nadezda; ZDIMAL, Vladimir. Precipitation scavenging of aerosol particles at a rural site in the Czech Republic. Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, 2016, 68.1: 27343.

 

Abstacts in Conference proccedings:

Dvorská A., Váňa, M., Pavelka, M., Hanuš, V. 2013. Monitorovací a výzkumné aktivity atmosférické stanice Křešín u Pacova. In: Ovzduší 2013, sborník konference. p. 119-120. ISBN 978-80-210-6203-0

Hanuš, V., Pavelka, M., Váňa, M.. 2013 Technická infrastruktura atmosférické stanice Křešín u Pacova. In: Ovzduší 2013, sborník konference. p. 118. ISBN 978-80-210-6203-0

Holubová Šmejkalová, A., PLACHÁ H., Bitter M., Zíková N., Ždímal V., 2018. Comparison of the Particle Growth Rates at Three Background Stations in the Czech Republic. International Aerosol Conference, 2-7 September 2018, St.Louis, USA

Holubová Šmejkalová, A., PLACHÁ H., BITTER M., MODLÍK M., 2018. Vliv okolních zdrojů na počet aerosolových částic na stanici Lom v Ústeckém kraji. In: Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 10-13, ISBN: 978-80-270-4780-2

Holubová Šmejkalová A, Váňa, M. 2013. Projekt ACTRIS.  In: Ovzduší 2013, sborník konference. p. 109-112. ISBN 978-80-210-6203-0

Holubová Šmejkalová A, Váňa, M. 2013. Trendy suspendovaných částic v ovzduší v České republice. In: Sborník XIV. výroční konference České aerosolové společnosti. ČAS ISBN: 978-80-86186-52-8, p. 49-59.

Holubová Šmejkalová A, Váňa, M. 2014. Long-term monitoring of sulphur and nitrogen balance in the small forest catchment near Košetice Observatory. BIOGEOMON 2014, Bayreuth 13-17.7.2014. Bayer Forum Okologie Vol. 119-2014. ISSN 0944-4122.

Holubová Šmejkalová, A., Váňa, M..  2017. Projekt ACTRIS – od historie k budoucím výzvám. In Růžičková, P. (ed.). Ovzduší 2017. Program a sborník konference Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8544-2. Dostupný z: http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf

Holubová Šmejkalová A., Ždímal V., Váňa M., Klánová j., Dvorská A., 2016.  Výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ. Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti 25–26. Října, Mikulov. ISBN: 978-80-86186-85-6

Holubová Šmejkalová, A., Zíková, n., Ždímal, V., 2017.  New particle formation studied by PSM at rural background site Košetice, European Aerosol Conference 2017, Zurich, Abstract T203N10d.

Holubová Šmejkalová, A., Zíková, N., Ždímal, V., Holoubek, I., 2017. Monitorování koeficientu rozptylu světla na aerosolových částicích na pozaďové stanici Košetice. In Růžičková, P. (ed.). Ovzduší 2017. Program a sborník konference Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8544-2. Dostupný z: http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf.

Holubová Šmejkalová, A., ZÍKOVÁ N., ŽDÍMAL V., KOMÍNKOVÁ K., HOLOUBEK I., 2018. Response of aerosol concentrations to the daily atmospheric boundary layer variability at the National Atmospheric Observatory Košetice. In: Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 18-19, ISBN: 978-80-270-4780-2

Ondráček, J., Talbot, N., Kubelová, L., Makeš, O., Cusack, M., Schwarz, J., Vodička, P., Zíková, N., Ždímal, V., 2017. O/I Aerosol Particle Transformation. European Aerosol Conference 2017, Zurich, Abstract T412N439

Ondráček, J., Talbot, N., Kubelová, L., Makeš, O., Cusack, M., Schwarz, J., Vodička, P., Zíková, N., Ždímal, V.,2017. Transformation of Aerosol Particles during Transport from Outdoor to Indoor Environment. In: Sborník XVIII. výroční konference České aerosolové společnosti, s. 10–13, ISBN: 978-80-270-2862-7. Dostupný z: http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf

Pekárek, J., Váňa, M. 2013. Trendy znečištění a srážek na Observatoři Košetice. In: Ovzduší 2013, sborník konference. p. 113-115. ISBN 978-80-210-6203-0

Plachá, H., Holubová Šmejkalová, A.,  Bitter, M., Goll,  P.,  Kufel, J., 2017. První vyhodnocení měření UJČ v projektu „OdCom“ na stanicích v Ústí nad Labem a v Lomu. In: Sborník XVIII. výroční konference České aerosolové společnosti, s. 100–101, ISBN: 978-80-270-2862-7.Dostupný z: http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf

Přibylová P., Kočan A., Audy O.,  Kukučka P., Kohoutek J. jr., Karásková P., Prokeš R., Kohoutek J. sr., Borůvková J., Bednářová Z., Holoubek I., Klánová J., 2016. Rozšířená analýza perzistentních organických uhlovodíků, perfluorovaných látek a polárních pesticidů v pasivní monitorovací síti ovzduší na území České republiky. Konference Ovzduší ve státní správě XI, teorie a praxe. Sborník příspěvků. ISBN 978-80-86832-95-1

Komínková, K., Holoubek, I., 2017. Využití dat z ceilometru při intepretaci vývoje koncentrací látek v ovzduší během dne. In Růžičková, P. (ed.): Ovzduší 2017. Program a sborník konference Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8544-2. Dostupný z: http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf

Kubelová L., Vodička P., Makeš O., Schwarz J., Ždímal V., 2015. Seasonal Differences in Chemical Composition of Atmospheric Aerosol Studied with High Resolution in Prague. (Eng) 25th Goldschmidt Conference, Program, p. 234 (2047), Prague, Czech Republic, 16-21 August 2015.

Kubelová, L., Vodička, P., Makeš, O., Zíková, N., Ondráček, J., Schwarz, J., Ždímal, V., 2017. Comparison of Atmospheric Aerosol Volatility at a Rural Site in Central Europe. European Aerosol Conference 2017, Zurich, Abstract T205N35f.

Makeš, O., Vodička, P., Schwarz, J., Ždímal, V., 2017. Source Apportionment Analysis of Rural Background AMS Data. European Aerosol Conference 2017, Zurich, Abstract T215N489.

Mbengue, S., Fusek, M., Schwarz, J., Holoubek, I., 2017. Highly Time Resolved Measurement of Atmospheric Elemental and Organic Carbon at a Typical Background Site in Central Europe . European Aerosol Conference 2017, Zurich, Abstract T210N082

Mbengue, S., Fusek, M., Schwarz, J., Vodička, P., Holubová Šmejkalová, A., Holoubek, I.,2017. Seasonal, Weekly and Diurnal Variability of Elemental and Organic Carbon at a Rural Background Site in Central Europe, a Four Years of Measurement. In: Sborník XVIII. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 62-65, ISBN: 978-80-270-2862-7.Dostupný z: http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2017.pdf

Mbengue, S., Serfozo, N., Schwarz, J., Zíková, N., Holubová Šmejkalová, A. and Holoubek, I., 2018. Equivalent Black Carbon (EBC) Measurement at a Regional Background Site in Central Europe Using a Multiple Wavelength Aethalometer: Variability and Source Apportionment.  International Aerosol Conference, 2-7 September 2018, St.Louis, USA

Mbengue, S., SERFOZO N., Holubová Šmejkalová, A., Holoubek, I., 2018. Characterization of equivalent black carbon (EBC) at a regional background site in central Europe: Variability and source identification, In: Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47, ISBN: 978-80-270-4780-2

Mikeš, O., Degrendele, C., Prokeš, R., Sáňka, O., Holubová Šmejkalová, A., Čupr, P., Lammel, G. And Klánová, J. Integrated climate forcing and air pollution reduction in urban systems (ICARUS): project overview and objectives. In Růžičková, P. (ed.). Ovzduší 2017. Program a sborník konference Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8544-2. Dostupný z: http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf

Schwarz J., Cusack M., Karban J. , Chalupníčková E., Havránek V. , Smolík J. , Ždímal V., 2016. Chemické složení PM2,5 na venkovské pozaďové stanici Košetice. 1. Workshop ACTRIS-CZ. Sborník příspěvků. Český hydrometeorologický ústav. ISBN 978-80-87577-63-9.

Svobodová, J., Čech, J., Váňa, M.  2017. Long-term monitoring in a small forest catchment within the National Atmospheric Observatory Košetice, Czech Republic. BIOGEOMON 2017 Book of Abstracts. Czech Geological Survey. ISBN 978-80-7075-926-4, p. 31–32.

Váňa, M. 2013. Čtvrtstoletí Observatoře Košetice. In: Ovzduší 2013, sborník konference. p. 105-108. ISBN 978-80-210-6203-0

Váňa, M., Holubová Šmejkalová, A. 2016.  Sector Analysis and Long-term Trends Evaluation of PM data from the Czech ACTRIS and EMEP Site Košetice. Scientific Research Abstracts. II International Conference on Atmospheric Dust 2016. Castellaneta Marina 12-17.6.2016. ISBN 978-88-7522-091-4, p,155. 

Váňa, M. Holubová Šmejkalová, A., 2018. Trend of Elemental and Organic Carbon (EC/OC) Concentrations at the National Atmospheric Observatory Košetice (Czech Republic) in 2009‐2016. International Aerosol Conference, 2-7 September 2018, St.Louis, USA

Váňa, M., Holubová Šmejkalová, A., Čech, J., Pekárek, J. 2012. Long-term integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory (1988-2011). In: 7th International Symposium on Ecosystems Behaviour BIOGEOMON 2012. Conference Programme and Book of Abstracts.  The University of Maine. ISBN 978-0-87723-108-0

Vodička P., Makeš O., Kubelová L., Schwarz J., Ždímal V.,2015. Possible Relations between Organic Aerosol Analysed by Aerosol Mass Spetrometer and EC/OC Analyzer. (Eng) 25th Goldschmidt Conference, Program, p. 1, Prague, Czech Republic, 16-21 August 2015.

Zíková, N., Ondráček, J., Wagner, Z., Ždímal, V., 2017. Changes in Sub-micron Number Size Distributions at Czech Rural and Urban Background Stations in the Last Ten Years. European Aerosol Conference 2017, Zurich, Abstract T207N3f7.

Zíková, N., Vodička, P., Ludwig, W., Hitzenberger, R., Schwarz, J., 2017. On the Use of the Field Sunset Semi-continuous Analyzer to Measure Equivalent Black Carbon Concentrations. 36th AAAR Annual Conference, 2017 AAAR Annual Conference Abstracts , 8IM.18.

Co-operate with