Monitorovací kampaň zaměřená na prekurzory troposférického ozonu v rámci intenzivního monitorovacího období EMEP/ACTRIS se uskutečnila na Národní atmosférické observatoři Košetice v termínu 12-19.7.2022. V rámci kampaně byly realizovány následující měření:

Analýzy v Centrálních laboratořích ČHMÚ:

NMHC: odběr do kanystrů, denně

ECOC: odběr na quarz filtry – odběr každý druhý den

 

Analýzy ve vybraných evropských laboratořích:

O-VOCs (DNPH) - denně  (IMT Nord Europe lab, France),

terpenes (Tenax) - denně (Finnish Meteorological Institute lab, Finland),

ECOC for tracers (BSOA) – každý druhý den (IGE - UGA lab, France).

 

Podrobné informace o celé kampani jsou k dispozici na TFMM (nilu.no).

        Druhá výzva pro Mezinárodní přístup na atmosférické výzkumné infrastruktur
        v rámci projektu ATMO-ACCESS bude otevřena 6. května 2022.
        Více informací na
https://www.atmo-access.eu/2nd-tna-call-in-atmo-access-project/

 

 

Den otevřených dvěří proběhne 21.5.2022,